اوقات شرعی

اراک

اردبیل

ارومیه

اصفهان

اهواز

ایلام

بجنورد

بندرعباس

بوشهر

بیرجند

تبریز

تهران

خرم آباد

رشت

زاهدان

زنجان

ساری

سمنان

سنندج

شهرکرد

شیراز

قزوین

قم

کرمان

کرمانشاه

گرگان

مشهد

همدان

یاسوج

یزد