فهرست تعدادی از پروژه های طراحی و اجرا ی سیستم نور حرفه ای، شامل : پروژکتورهای تئاتری و دیمر های دیجیتال

تعداد بازديد: ۳۹۱۰سیستم نور حرفه ای در سالن آمفی تئاتر سازمان تبلیغات قزوین

سیستم نور حرفه ای در سالن آمفی تئاتر سازمان تبلیغات سردشت

سیستم نور حرفه ای در سالن آمفی تئاتر شرکت حمایتی کشاورزی جهاد کشاورزی در ساختمان زرتشت

سیستم نور حرفه ای در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای خاوران

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد کرج

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر لوله سازی اهواز شرکت نفت

سیستم نور حرفه ای در مجموعه فرهنگی اسوه سالنهای شماره 1 و 2 و 3

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر رستوران سیب در خیابان ملاصدرا

سیستم نور حرفه ای قوه قضاییه سالن سبز

سیستم نور حرفه ای در سالن آمفی تئاتر مجموعه فرهنگی دشت بهشت تهران

سیستم نور حرفه ای در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم حدیث قم

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر مرکز تربیت معلم پاکنژاد یزد

سیستم نور حرفه ای سا لن آمفی تئاتر شرکت فن آوری مخابرات تهران

سیستم نور حرفه ای در سالن آمفی تئاتر الغدیر کوی دانشگاه تهران

سیستم نور حرفه ای سالن ارشاد کبودر آهنگ واقع در استان همدان

سیستم نور حرفه ای سالن ارشاد رزن واقع در استان همدان

سیستم نور حرفه ای دانشگاه پیام نور شیراز

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر شهرداری صابر آباد در کشور آذربایجان

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور يزد

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد واحد علوم داروئي

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر كوثر ، منطقه 13 شهرداري تهران

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر و سينما شهرك شهيد محلاتي

سيستم نور حرفه اي سالن آمفی تئاتر شماره 2 دانشكده دندانپزشكي واقع در خيابان امير آباد تهران

سيستم نور حرفه اي سالن آمفی تئاتر شماره3 دانشكده دندانپزشكي واقع در خيابان امير آباد تهران

سيستم نور حرفه اي سالن همايش شهرستان گل تپه استان همدان

سيستم نور حرفه اي سالن همايش شهرستان ارزنديان استان همدان

سيستم نور حرفه اي سالن همايش شهرستان درجزين استان همدان

سيستم نور حرفه اي سالن آمفي تئاتر و مسجد بنياد تعاون

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم تحقیقات پونک

سيستم نور حرفه اي سالن آمفي تئاتر سازمان بنادر و كشتيراني بوشهر

سيستم نور حرفه اي سالن كتابخانه و مركز فرهنگي ميرداماد گرگان

سيستم نور حرفه اي سالن آمفي تئاتر300 نفره دانشگاه شهيد بهشتي تهران دانشكده پرستاري و مامايي

سيستم نور حرفه اي سالن آمفي تئاتر350 نفره دانشگاه شهيد بهشتي تهران دانشكده پرستاري و مامايي

سيستم نور حرفه اي سالن آمفي تئاتر شركت ساباط (سالن مهام)

سيستم نور حرفه اي سالن آمفي تئاتر دانشگاه سراسري بابلسر دانشكده علوم انساني

سيستم نور حرفه اي فرهنگسراي محله نفت شهرداري منطقه 1

سيستم نور حرفه اي سالن تامين اجتماعي بيدخون عسلويه

سيستم نور حرفه اي سينما آزاد شهر

سيستم نور حرفه اي جهاد دانشگاهي تربيت معلم كرج

سيستم نور حرفه اي پروژه مؤسسه الزهرا يزد

سيستم نور حرفه اي سالن آمفي تئاتر دانشگاه آزاد شهر قدس

سيستم نور حرفه اي سالن آمفي تئاتر شركت جهان پارس

سيستم نور حرفه اي مسجد ساختمان مركزي بانك انصار

سيستم نور حرفه اي سالن اداره تئاتر خانه نمايش

سيستم نور حرفه اي سالن تئاتر لارستان

سيستم نور حرفه اي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

سيستم نور حرفه اي سالن آمفي تئاتر بانك انصار ساختمان نارنجستان

سیستم نورحرفه ای سالن آمفی تئاتر بانک انصار قم

سیستم نورحرفه ای سالن آمفی تئاتر سازمان صنعت و معدن و تجارت استان البرز

سیستم نورحرفه ای سالن آمفی تئاتر دانشگاه علمی کاربردی یزد

سیستم نورحرفه ای سالن آمفی تئاتر هتل پنج ستاره سورینت قشم

سیستم نورحرفه ای سالن آمفی تئاتر شرکت صنعتی بهشهر

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی تفریحی مرضیه شهرستان بابلسر

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر ساختمان شرکت نفت بوشهر (شرکت راه کویر)

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر مجتمع شهید باهنرکرج

سیستم نور حرفه ای سالن آمفی تئاتر مجتمع فدک