فهرست تعدادی از پروژه های طراحی ، اجرا سیستم پیج

تعداد بازديد: ۳۲۱۲سیستم پیج باشگاه گمرک جمهوری اسلامی واقع در پاسداران

سیستم پیج سازمان تامین اجتماعی (نمایشگاه دائمی)

سیستم پیج مجموعه فرهنگی عقیق در کرج

سیستم پیج باشگاه گمرک جمهوری اسلامی واقع در فرودگاه مهر آباد

سیستم پیج عمومی سینما سپیده تهران

سیستم پیج ساختمان شرکت حمایتی کشاورزی(جهاد کشاورزی) در ساختمان گاندی

سیستم پیج کاروانسرای شاه عباسی واقع در 4 کیلومتری اصفهان

سیستم پیج دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سیستم پیج ساختمان مرکزی شرکت نفت و گاز پارس واقع در خیابان پروین اعتصامی

سیستم پیج عمومی مجموعه فرهنگی اسوه واقع در پیچ شمیران

سیستم پیج عمومی مجتمع فرهنگی دشت بهشت تهران

سیستم پیج کارخانه آبرون دشت واقع در تنکابن

سیستم پیج سینما سپهرواقع در ساری

سيستم پيج ساختمان مركزي بنياد تعاون

سيستم پيج سالن ورزشي دانشگاه آزاد پونك واحد علوم تحقيقات

سيستم پيج مسجد ساختمان مركزي بانك انصار

سيستم پيج سالن آمفي تئاتر بانك انصار ساختمان نارنجستان

سيستم پيج محوطه حسینیه ارشاد