نمودار و چارت سازمانی شرکت شهاب الکترونیک

تعداد بازديد: ۸۲۲۰نیروهای انسانی فعال در شرکت شهاب الکترونیک


ف.خادم (عضو هیئت مدیره و مدیر عامل)

رضا زهره وند (مدیر فنی)

سهیل سهیلی خواه (مدیر امور طراحی دکوراتیو)

علی اصغر محمدی (مدیر اجرایی بخش دکوراتیور)

زهره مالیان (معاون امور اداری و قراردادها)

علی مرادی فتوت (مدیر اجرایی بخش نور ، صدا و تصویر)

امیر سبزکار (معاونت مالی)

ع.کیا (مدیر بخش IT)

م.ثابتی(مدیر فروش و بازرگانی)


نمودار و چارت سازمانی شرکت شهاب الکترونیک


نمودار و چارت سازمانی شرکت شهاب الکترونیک- شهاب الکترونیک