پروژه هاي مشترك دكوراتيو

تعداد بازديد: ۱۳۰۰سالن اجتماعات پژوهشكده رويان

سالن آمفي تئاتر دانشگاه آزاد قزوين

سالن آمفي تئاتر صنايع دفاعي شهيد ميثمي كرج

سالن اجتماعات بيمارستان چمران

بانك سپه مركزي

هتل سپيد رامسر

سالن آمفي تئاتر نمايشگاه تخصصي شهرداري تهران (ضلع جنوب پارك گفتگو)

سالن آمفي تئاتر شركت بنادر و كشتيراني بوشهر

سالن آمفي تئاتر و سينما شهرك شهيد محلاتي (بنياد تعاون)

مسجد و سالن همايش بنياد تعاون سپاه

فرهنگسراي محله نفت شهرداري منطقه 1

مسجد بانک انصار ساختمان نارنجستان

سالن آمفی تأتر مرکز فرهنگی و کتابخانه گرگان

سالن همایش تأمین اجتماعی بید خون عسلویه

سالن همایش ساختمان مرکزی هواپیمایی ماهان