فروش و نصب صندلي آمفي تئاتر

تعداد بازديد: ۵۵۷۷فروش و نصب صندلي سينمائي آمفي تئاتري واقع در شهر قشم 600 عدد (پروژه مناطق آزاد قشم )

فروش و نصب صندلي سينمائي آمفي تئاتري صابر آباد450 عدد واقع دركشورآذربايجان

فروش و نصب صندلي سينمائي آمفي تئاتري شركت گاماسياب 70 عدد واقع در شهركرمانشاه

فروش و نصب صندلي سينمائي آمفي تئاتري شهرك شهيد محلاتي175 عدد

فروش و نصب صندلي سينمائي آمفي تئاتري دانشگاه آزاد پونك 24 عدد(دانشكده كشاورزي)

فروش و نصب صندلي سينمائي آمفي تئاتري جهاد دانشگاهي تربيت معلم كرج101 عدد

سالن آمفی تئاتر سازمان صنعت و معدن و تجارت استان البرز

سالن آمفی تئاتر داشگاه علمی- کاربردی یزد

سالن آمفی تئاتر هتل پنج ستاره سورینت قشم

سالن آمفی تئاتر شرکت صنعتی بهشهر

سالن آمفی تئاتر مجتمع توریستی تفریحی مرضیه شهرستان بابلسر

فروش و نصب صندلي سالن آمفی تئاتر هتل پنج ستاره سورینت قشم (344 عدد صندلی

فروش و نصب صندلي سالن آمفی تئاتر شرکت صنعتی بهشهر (140 عدد صندلی)

فروش و نصب صندلي سالن آمفی تئاتر مجتمع توریستی تفریحی مرضیه شهرستان بابلسر(187 عدد صندلی)

فروش و نصب صندلي سینمائی سینما برج سوان واقع در نیاوران (36 عدد)

فروش و نصب صندلي سينمائي آمفي تئاتر موسسه اعتباری ثامن بجنورد (113 عدد)