فهرست تعدادی از پروژه های نصب پرده بغل رو از جنس شانل یا مخمل

تعداد بازديد: ۳۰۱۶سالن آمفي تئاتر دانشگاه علوم و حديث قم

سالن آمفي تئاتر دانشگاه پیام نور شیراز

سالن آمفي تئاتر دانشگاه پيام نور يزد

سالن آمفي تئاتر شهرداري صابر آباد كشور آذربايجان

سالن آمفي تئاتر تالار بزرگ شهر (وزارت كشور)

سالن كتابخانه و مركز فرهنگي ميرداماد گرگان

سالن آمفي تئاتر سازمان بنادر و كشتيراني بوشهر

آموزشكده سماء ملاير

سالن آمفي تئاتر كانون پرورش فكري انديمشك

سالن آمفي تئاتر مؤسسه الزهرا يزد

سالن آمفي تئاتر هتل فردوسي تهران

سالن كنفرانس شهرداري محمد شهر قزوين

سالن آمفي تئاتر امامزاده جعفر يزد

سالن آمفي تئاتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق يزد

سالن آمفي تئاتر بانك انصار ساختمان نارنجستان

سالن آمفي تئاتر دانشگاه آزاد اسلامي بابل

سالن آمفی تئاتر سازمان اوقاف و خیریه قم

سالن آمفی تئاتر سازمان صنعت و معدن و تجارت استان البرز

سالن آمفی تئاتر داشگاه علمی- کاربردی یزد

سالن آمفی تئاتر هتل پنج ستاره سورینت قشم

سالن آمفی تئاتر شرکت صنعتی بهشهر

سالن آمفی تئاتر مجتمع توریستی تفریحی مرضیه شهرستان بابلسر

سالن آمفی تئاتر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نوشهر

سالن آمفی تئاترسازمان تبلیغات اسلامی شهر کرد

سالن آمفی تئاتر مجتمع شهید باهنر کرج

سالن آمفی تئاتر مجتمع فدک